JobMatch מערכת ממוחשבת אינטרנטית להשמת כוח אדם
מיועדת לאפשר סיוע למחפשי עבודה באיתור מקומות עבודה. סיוע למעסיקים באיתור עובדים המתאימים בדיוק לדרישותיהם.
במערכת אחת, חובקת וללא מתווכים, נמצאים גם מחפשי העבודה וגם מחפשי העובדים. מערכת Job Match מבצעת ביניהם התאמה  אופטימאלית בצורה ממוחשבת ובאמצעות אינטלגנציה מלאכותית, ללא בזבוז זמן ומשאבים מיותרים.
מערכת אינטרנטית שאליה יוזנו כל הפרטים, קורות -חיים, מכתבי המלצה של מחפשי העבודה, תוך ציון העדפותיהם כמו גם הדגשת חברות שאין להם עניין שמידע אודותם יגיע לידיהם.
לאותה מערכת יזינו המעסיקים את פרוט המשרות הפנויות שלהם, תוך הגדרה מדוייקת של תנאי הקבלה והעסקה שלהם וכן כל פרט נוסף המהווה תנאי קבלה אצל המעסיקים.
מערכת Job Match תהיה מצויידת בכוח מיחשוב רב הכולל אינטליגנציה מלאכותית ויכולת ניתוח ומיון אנושי הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. 
המערכת תסרוק את כל פרטי מחפשי העבודה ותבצע התאמה מכסימלית ומדויקת לצרכי המעסיקים ותעביר למעסיקים סט מותאם ומדוייק של עובדים העונים במדוייק לצרכים שלהם.
המעסקים-מחפשי העובדים יוכלו להעביר לעובדים, באמצעות אותה מערכת שאלונים כתובים ספציפים ומותאמים אישית להשלמת נתונים.
מערכת Job Match  תאפשר ביצוע רעיונות אישיים קוליים, אשר יתבצעו מול מחפש העבודה בזמן הנוח לו, בעוד שהמעסיקים יוכלו להאזין לראיון הקולי שבוצע בזמן הנוח להם.
מערכת Job Match  תפעיל אפליקציות ווידאו המאפשרות למועמדים להגיש מועמדות ו/או להתראיין באמצעות ווידאו ואו לצרף קטע ווידיאו בו המועמד "מוכר את עצמו".
המעסיקים, באמצעות מערכת Job Match  יוכלו, בקלות, במהירות ובעלויות נמוכות יחסית להפעיל מודלים נוספים, כגון ניתוח גרפולוגי, או ניתוח אישיות פסיכולוגי של המועמד לבדיקת התאמתו לתפקיד.
מערכת Job Match  תהיה מחוברת לרשתות החברתיות ולפורמים מקצועיים, ובאמצעות מנגנוני חיפוש חכם תאתר פרטים המפורסמים בהם לאימות פרטי ונתוני המועמד, כמו גם לחפש בהם מועמדים מתאימים.
" EasySwimמערכת הנחיית עיוורים בבריכות שחייה"
"באמצעות JobMatch קל למצוא עובדים, קל למצוא עבודה"