IrriSense, חיישן רטיבות קרקע המתנהג כשורש מלאכותי,
לשימוש במערכות השקייה. לחיסכון במים יקרים ולקבלת גידולים יפים ומניבים.

מיזם IrriSense – הצורך והפיתרון.

מחשוב ההשקיה החל בארץ לפני כ-30 שנה, (יזמי IrriSense היו מהראשונים בעולם למחשב את ההשקיה).
החיסרון בחיישני רטיבות קרקע אמינים וזולים, מאלץ ביצוע השקיה על פי זמן או/ו כמות, מבוססת על Time Sheering  המשתמש בבסיס שעון זמן ואדם חייב לתת ההוראות.


IrriSense, חיישן רטיבות קרקע המסמלט שורשי צמחייה,
לIrriSense- פיתוח ייחודי לחיישן רטיבות קרקע המסמלט את שורשי העצים וגידולים חקלאים,​ אמין מאוד וזול מאוד ליצור.
חיישני IrriSense תוכננו להתנהג בקרקע כשורש העצים, לחוש את מצב רטיבות הקרקע בדומה לשורשי העצים, במטרה לתת מידע לבקרים בהתאם.
נעשו בעבר ניסיונות רבים לפתח ולהציע מוצרים דומים, נכון עד להיום לא קיים בשוק מוצר זול ואמין המסוגל למדוד את רטיבות הקרקע האמיתית ולתפקד לאורך זמן ובאמינות.
המיוחד בחיישן רטיבות הקרקע של IrriSense שהינו זול ביותר ליצור, אמין ביותר, מותאם לשימוש בחקלאות, תוכנן למדוד את רטיבות הקרקע במדויק ומיועד לעבודה בסוגי קרקע שונים ולאורך שנים של עבודה.

חיישן IrriSense + בקר.

IrriSense, דרוש משקיע,

אנחנו במיזם IrriSense מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.
אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל: 
barkan@visionary.co.il
"IrriSens חיישן רטיבות קרקע המדמה שורשי הצמחים"