מערכות הגנה, אבטחה מיידע ומניעת חדירה לא מותרת,
הארכיון הנוצר ע"י מוצרי Scan2Archive מאוחסן ונשמר בענן באיזורי שמירה קפדנית ומאחורי חומת אש מחמירות מאוד, כניסת הלקוח אל האיזור הפרטי שלו מתבצע אך ורק על ידי שם משתמש וסיסמה סודיים והידועים רק לו, יתרה מזאת במהלך כניסת משתמש מערכת Scan2Archive בודקת מאיזה מחשב מתבצע ניסיון הכניסה לאיזור המיוחד ללקוח, גם אם ידוע למנסה להיכנס שם וסיסמת הלקוח, אבל ניסיון הכניסה לא מתבצע ממחשב שממנו התבצעה ההרשמה ואו כזה שהלקוח לא יידע את המערכת כמחשב מורשה, ניסיון הכניסה יחסם ולא תתאפשר. 

מערכת זו בשלבי פיתוח, אנא חזר בהמשך, הפרטים יושלמו לכשייסתימו תהליכי הפיתוח,


משקיע למערכת Scan2Archive, לטיפול בהנהלת חשבונות מיכגנסת לחברות וארגונים,
אנחנו במיזם Scan2Archive מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.
אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל:
barkan@visionary.co.il

" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"