בנייה אוטמאית של ארכיון דגיטלי ושליפת מסמכים ע"פ הצורך,
בכל מוצרי Scan2Archive ניתן לתכנן "עץ" ארכיון דגיטלי ממוחשב הנשמר מקומית אצלכם במחשב ואו בענן כולל גיבויו. אל ארכיון זה ניתן להעביר את כל סוגי המסמכים הנכנסים והנקלטים, כאשר המסמכים מופנים, ע"פ זיהוי אוטומאטי למדור המתאים, נשמרים בהם כמסמכי ברי חיפוש. מארכיון זה ניתן לשלוף בכל עת ומכל מקום כל מסמך נדרש וזאת ע"פ מילות מפתח עיקריות (חיפוש מהיר), או מילות מפתח כלליות (מחרוזות) בחיפוש יסודי ויותר מעמיק (לוקח יותר זמן).

מערכת זו בשלבי פיתוח, אנא חזר בהמשך, הפרטים יושלמו לכשייסתימו תהליכי הפיתוח,


משקיע למערכת Scan2Archive, לטיפול בהנהלת חשבונות מיכגנסת לחברות וארגונים,
אנחנו במיזם Scan2Archive מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.
אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל:
barkan@visionary.co.il

" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"