Scan2Archive לישכת שירות לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת לחברות ואירגונים,

אין צורך להתקין אצלכם מערכת ממוחשבת לקליטה, מיון וטיפול ידני של כל מסמכי הנהלת החשבונות הנכסת אליכם, Scan2Archive מציעה לכם לשכת שירות הפועלת בשיטת מיקור חוץ באינטרנט, לניהול הנהלת החשבונות והמסמכים הנכנסים אליכם, המנוהלת ופועלת בענן ומתחברת אליכם באמצעות אתר באינטרנט, המתמשקות למערכת הנהלת החשבונות הקיימת והפועלת אצלכם, להפקת דוחות מיידים נידרשים וסינכרון מלא עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם,

Scan2Archive לשכת שירות אינטרנטית בענן,
מערכת Scan2Archive הינה לישכת שירות הפועלת בענן כמערכת SAAS ותופיע בפני הלקוחות כאתר אינטרנטי שישמש "כחלון" אשר אליו יוכל להגיע כל לקוח פוטנציאלי המתעניין בשירות של מערכת Scan2Archive ואו לקוחות הקיימים ורשומים בפועל לצורך קבלת השירות.

באתר זה הלקוחות, אחרי שבחרו בכך, יוכלו להירשם כלקוח Scan2Archive ולחייב את החברה שלהם באמצעות כרטיס אשראי ובחיוב חודשי כריטינר, כשרמת התשלום החודשי של הלקוח יקבע על פי היקף המסמכים הנסרקים והמטופלים ע"י  Scan2Archive ועל פי סוג אופציות השירות אותם יזמין הלקוח.

לאחר שהלקוח נרשם באתר מערכת Scan2Archive תתאפשר  ללקוח ביצוע סריקת מסמכי הנהלת חשבונות הניכנסת לחברות והארגונים והפיכת המסמכים הסרוקים לתמונת המסמכים המקוריים אשר בהמשך יהיו בפורמט PDF  או TIF או JPG, (פורמטים של תמונות המתקבלות אוטומאטית מסורקים), את תמונות המסמכים הסרוקים מערכת Scan2Archiveתעלה/תעביר לענן-לסרבר יעודי של Scan2Archive בו תתבצע המרת תמונות המסמכים שנסרקו  למסמכים ברי עריכה וברי חיפוש על פי מילות מפתח וזאת בשימוש של מנגנוני OCR מיוחדים מותאמים ואלגוריטמים מתקדמים ומתוחכמים.

מערכת Scan2Archive תזהה כל מסמך נסרק/נקלט אוטומאטית ובאופן ממוחשב, "ותשאב" מתוך המסמכים הנכנסים את כל אותם פרטים הרלונטים למערכות הנהלת חשבונות, כגון פרטי מפיק המסמך (שם החברה, ח.פ, מספר עוסק מורשה וכדומה), כמו גם את כל הפרטים הרלונטים הנידרשים האחרים, כגון סכום החיוב/זיכוי לפני מע"מ, סכום המע"מ, חיוב כולל מע"מ, ועוד כל פרט חשוב ונידרש וזאת מתוך המסמכים הנכנסים.

מערכת Scan2Archive תטביע אוטמאטית, על פי דרישת הלקוח, על כל מסמך נקלט חותמת התקבל ותאריך קליטת המסמך, כמו כן מערכת Scan2Archive יכולה להוסיף, על פי דרישת הלקוח, חותמת דגיטלית מאובטחת ומאושרת דבר שייתר את הצורך לבנות ולשמר בהמשך ארכיון פיזי, ויהפוך את המסמך הסרוק למסמך קביל על רשויות בתי המשפט ורשויות המס.

מערכת Scan2Archive תוכל בהמשך, לאחר סריקה זהוי וניתוח הנתונים במסמכים, להפיק דוחות וכן יומני קליטת המסמכים על פי כל חתך ואו דרישה וזאת מתוך המסמכים הנכנסים שנסרקו.

מערכת Scan2Archive, תייצר אוטומאטית ארכיון ממוחשב אותו תוכל לנהל בניפרד ואו להזין את הנתונים והארכיון שנוצר על ידי מערכת Scan2Archive לארכיון הממוחשב של מערכת הנהלת החשבונות הקיימת ובשימוש המשתמש.

בתום תהליך שליפת המידע והשדות הרלונטים מכל מסמך הנהלת חשבונות הנכנסת לחברות ולארגונים, מערכת Scan2Archive תעביר אוטומאטית מידע זה למערכת הנהלת החשבונות של הלקוח ותטמיע מידע זה אוטומאטית וללא מגע יד אדם, או לחילופין אם הלקוח יבחר בכך, יתאפשר לו תהליך בקרה על המידע המוטמע במערכת הנהלת החשבונות שלו וזאת בטרם ההטמעה, כולל אפשרויות עידכון ותיקון.

מערכת Scan2Archive המבוססת על לישכת שירות כזו, תאפשר באמצעות אתר האינטרנט שלנו, לכל לקוח בכל רחבי הארץ, בתמורה לתשלום ריטינר יחסית זול וחיוב באמצעות כרטיסי אשראי, קבלת שירות כמתואר לעיל במחירים הנעים מסכום של מאה שקל לחודש ללקוח קטן ועד לסכומי חיוב חודשי של כאלף שקל ללקוח גדול יותר. כל חברה תוכל להירשם כלקוח באתר שלנו ולקבל את כל השירות מרחוק, בצורה זורמת יעילה ומיידית, לקוח קטן יעביר פיזית את ערימות המסמכים הנכנסים אליו (אלו יאספו על ידי שליחים  מטעמינו ויועברו אלינו, למרכזי סריקה שלנו, לסריקה והמשך טיפול), אצל לקוחות גדולים יותר יותקן  סורק, כך שהם לא יוציאו פיזית את המסמכים ואלינו יועברו רק תוצאות הסריקות, המערכת המרכזית שלנו שתהיה מותקנת בענן, תבצע את כל העבודה הנדרשת, ואת תוצאות עבודת מערכת לישכת השרות שלנו ניתן יהיה לשמר בענן ובמקביל להזין את המידע אל מערכות הנהלת החשבונות של לקוחותינו, ישירות באופן ממוחשב ואוטומאטית.


אופן עבודה ותיפעול לישכת השירות של Scan2Archive,
לישכת השירות תתפרש ותמוקם בשלושה אזורים ניפרדים,
א. לב המערכת, מערכות המיחשוב, מערכות האיחסון והגיבוי, והאתר אליו יוכלו לקוחות להתחבר ואו ממנו להפעיל את מערכות Scan2Archive ימצא בסרברים שבענן.
ב. Scan2Archive תחזיק לישכת שירות ומערכת Back Office שתמוקם פיזית במשרדי Scan2Archive ותאוייש באנשי מקצוע, קלדניות מקצועיות ואנשי תמיכה טכנית בהתאם,
ג. התקנה אצל הלקוח:- להשלמת המערכת יותקנו שתי חבילות תוכנה במחשבי הלקוחות שיאפשרו את קבלת השירותים של Scan2Archive ואשר יבצעו את כל הפעולות הנידרשות בצד של הלקוח (סריקת המסמכים והעברתם לענן וקליטת תוצאות שליפת הנתונים והטמעתם ב-ERP של הלקוח) להשלמת התהליך כמפורט בהמשך.

מבנה וחלקי מערכת לישכת השירות של Scan2Archive:
משקיע למערכת Scan2Archive, לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת לחברות וארגונים,
אנחנו במיזם Scan2Archive מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.

אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל:
barkan@visionary.co.il

" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"