מערכת לטיפול בהנהלת החשבונות הניכנסת המיועדת להתקנה אצל חברות, עסקים וארגונים:-

היה ותעדיפו לבצע את כל הטיפול בהנהלת החשבונות הנכנסת אליכם בחברה שלכם ובלי צורך להוציא את המסמכים ואו התמונות הסרוקות של מסמכים אלו מחוץ למשרדכם, Scan2Archive מציעה לכם מערכת עצמאית מלאה להתקנה אצלכם, לקליטה, סריקה, אבחון ומיון ממוחשב ואטומאטי של מסמכי הנהלת החשבונות הנכנסת אליכם בחברה, התממשקות למערכת הנהלת החשבונות הקיימת והפועלת אצלכם, הפקת דוחות מיידים נידרשים וסינכרון מלא עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם,

מערכת זו בשלבי פיתוח, אנא חזר בהמשך, הפרטים יושלמו לכשייסתימו תהליכי הפיתוח,

משקיע למערכת Scan2Archive, לטיפול בהנהלת חשבונות מיכגנסת לחברות וארגונים,
אנחנו במיזם Scan2Archive מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.
אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל: 
barkan@visionary.co.il

" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"