IrriSense - חיישן בקרת השקיה על פי מידת רטיבות קרקע,
IrriSense - חיישן בקרת השקיה על פי מידת רטיבות קרקע,

חיישן IrriSense מאפשר חיסכון גדול במים באמצעות פקוח ובקרה של ההשקיה. החיישן מותקן בקרקע בעומק בית השורשים של הגידולים המושקים ,מבוסס על מדידת רטיבות/לחות קרקע באמצעים אופטיים וניתן להתייחס אליו כשורש וירטואלי.
בהתאם למידת הרטיבות בבית השורשים החיישן ניתן לכיול ומדידה של רמות רטיבות רבות – מקרקע יבשה לחלוטין ועד לקרקע רווית מים.

הצמח מושקה בדיוק בכמות המים הנדרשת/מתוכננת  לגידולו האופטימאלי –
מונעים מתן עודף מים הזולגים למי תהום ומונעים מצבי התייבשות מהצמחים כתוצאה מהשקית חסר של מים.
התוצאה :חיסכון במים יקרים וקבלת גידולים יפים ומניבים.


IrriSense, יתרונות טכנולוגיים ואופרטיביים,

• מחיר נמוך
• מהירות תגובה
• מדידה אינדיקטיבית של מאמצי השורשים לינוק מים מהקרקע סביבם (מדידת רטיבות הקרקע היחסית)
•  מדידת רטיבות קרקע ממצב יבש לחלוטין ועד למצב רוויה מליאה (קיבול מי הקרקע – כושר הספיגה)
• מתאים לסוגי קרקע שונים (אדמה שחורה,אדמת חמרה,חול לס וכיו"ב)
• לא מושפע ממליחות הקרקע
• חופשי מתחזוקה והשגחה שוטפת
• ללא צורך בכיול מקומי
• חסין מפני קרה/טמפרטורות מקפיאות
• אריכות חיים גבוהה/ שחיקה נמוכה.


IrriSense, יתרונות תפעוליים בבקרת ההשקיה לגידולים,

• קבלת יבולים אופטימאליים על ידי קצוב השקיה מיטבי לקבלת השבחה של תהליכי גידול מאוזנים
• הקטנה משמעותית של אפקטי מתח בגידולים המתבטא בהקטנת כמות המזיקים ומחלות הצמח
• חיסכון באנרגיה והקטנת עלויות מים
• מונע שחיקת קרקע ואיבוד מים
• חיסכון ניכר בכמויות מים המסופקות לגידולים -  הצמחים מקבלים בדיוק את אשר זקוקים לויישומים ושימושים בחיישן IrriSense

• דשאים מגרשי גולף גנים ציבוריים ופרטיים – מביא לאופטימיזציה בחיסכון במים ואנרגיה
• גידולים חקלאיים מטעים פרדסים חוות – השקיה אופטימאלית בתחום רחב של טמפרטורות ולחות
• אוטוסטראדות אצטדיונים כרמים מטעים מטעי זיתים חממות


למי מיועד IrriSense, שווק והפצה

• יצרני ציוד השקיה חברות סחר חקלאיות גננים ארגונים חקלאיים ארגוני קניות רשתות קמעונאיות
• פוטנציאל השוק – מאות מיליוני יחידות


IrriSense, דרוש משקיע,

אנחנו בIrriSense מחפשים למיזם שלנו משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים,
אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.
אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל:
barkan@visionary.co.il
"IrriSens חיישן רטיבות קרקע המדמה שורשי הצמחים"