תאור סכמתי של מערכת EasySwim, מערכת עזר לשחיין העיוור.
" EasySwim מערכת הנחיית עיוורים בבריכות שחייה"