Scan2Archive טיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת לחברות ואירגונים,
חברת Scan2Archive מציעה לחברות, עסקים וארגונים פתרונות ממוחשבים בתחום קליטה, טיפול, אחסון ואחזור של מסמכים המגיעים אליהם מספקים, לקוחות וגורמים חיצוניים.

המסמכים המטופלים ע"י Scan2Archive הינם חשבוניות נכנסות מספקים ונותני שירותים, אישורי הזמנה, אישורי תשלום, תעודות משלוח, קבלות, מסמכי זיכוי, חוזים, תזכירים, התכתבויות כמו גם כל תכתובת שלא שייכת להנהלת החשבונות.
מערכות Scan2Archive מבצעות סריקה של מסמכים נכנסים, המרתם למסמכים ברי חיפוש וברי עריכה, בניית מערכות ופיתרונות בתחומי הנהלת - חשבונות נכנסת לחברות וארגונים, ובניית ארכיונים ממוחשבים.

פעילות Scan2Archive לא רק קולטת בצורה ממוחשבת את מסמכי הנהלת החשבונות הניכנסת לחברות, אלא ובעיקר מבצעת שליפת מידע הנמצא בהם והעברתו ושילובו במערכות הנהלת החשבונות-מערכות ERP הנמצאות בשימוש החברות וזאת באמצעות ממשקים יחודיים ומותאמים למערכות הנהלת החשבונות של הלקוחות.

המסמכים המטופלים על ידי מערכות Scan2Archive יכולים להיות הנירות, המסמכים עצמם המגיעים ברמה יומית/שבועית/חודשית אל החברה, או תמונות המסמכים שנסרקו/נקלטו קודם לכן בכל צורה שהיא (מייל, סמארט-פון וכדומה...).

Scan2Archive מציעה ללקוחותיה מספר מוצרים שונים והם:
• לשכת שירות אינטרנטית לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת, ובניית ארכיון לחברות וארגונים בשיטת מיקור חוץ.

• מערכת אוטונומית ממוחשבת להתקנה ושימוש עצמאי בחברות וארגונים, לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת-כולל שליפה ושילוב-העברת המיידע הרלונטי למערכות ERP, כמו גם טיפול ממוחשב בכל המסמכים הנכנסים לבניית ארכיון דגיטלי לארכוב גיבוי ושליפה,

• מערכת לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת המיועדת להתקנה ושימוש ע"י משרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות לשימושם מול לקוחותיהם,

• מערכת ממוחשבת לקליטת כל המסמכים הנכנסים למשרדים, חברות וארגונים, המגיעים בדואר, או עם משלוחים, או הנשלחים כנספחים למיילים בצורת מסמכים סרוקים, או כמסמכי PDF או כתמונות, המרתם בצורה אוטמאטית למסמכים ברי עריכה וחיפוש, בנייה וניהול ארכיון מסמכים ממוחשב, לצורך שמירה איתור ושליפת המסמכים המאוחסני בארכיון של Scan2Archive בכל מקום ובכל עת בהמשך.

Scan2Archive, לישכת שירות אינטרנטית לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת:
אין צורך להתקין אצלכם מערכת ממוחשבת לקליטה, מיון וטיפול ידני של כל מסמכי הנהלת החשבונות הנכסת אליכם, Scan2Archive מציעה לכם לשכת שירות הפועלת בשיטת מיקור חוץ באינטרנט, לניהול הנהלת החשבונות והמסמכים הנכנסים אליכם, המנוהלת ופועלת בענן ומתחברת אליכם באמצעות אתר באינטרנט, המתמשקות למערכת הנהלת החשבונות הקיימת והפועלת אצלכם, להפקת דוחות מיידים נידרשים וסינכרון מלא עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם,

Scan2Archive, מערכת ממוחשבת לטיפול בהנהלת החשבונות ניכנסת להתקנה אצל חברות:
היה ותעדיפו לבצע את כל הטיפול בהנהלת החשבונות הנכנסת אליכם בחברה שלכם ובלי צורך להוציא את המסמכים ואו התמונות הסרוקות של מסמכים אלו מחוץ למשרדכם, Scan2Archive מציעה לכם מערכת עצמאית מלאה להתקנה אצלכם, לקליטה, סריקה, אבחון ומיון ממוחשב ואטומאטי של מסמכי הנהלת החשבונות הנכנסת אליכם בחברה, התממשקות למערכת הנהלת החשבונות הקיימת והפועלת אצלכם, הפקת דוחות מיידים נידרשים וסינכרון מלא עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם,

Scan2Archive לטיפול בהנהלת חשבונות נכנסת, למשרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות:
למשרדי רואי חשבון והנהלת חשבונות בהם פועלים מספר רואי חשבון או מספר מנהלי חשבונות הנותנים שרות הנהלת חשבונות בשיטת מיקור חוץ למספר גדול של לקוחות, ובין היתר צריכים להתמודד עם כל הניירת והמסמכים הנכנסים ללקוחותיהם ולשלב נתוני מסמכים אלו במערכת הממוחשבת של הנהלת החשבונות הנמצאים אצלם, Scan2Archive מציעה לכם מערכת ממוחשבת, להתקנה אצלכם במשרד שלכם, לניהול מסמכי הנהלת החשבונות והמסמכים הנכנסים לעסקים ולחברות-הלקוחות שלכם, כאשר מערכת Scan2Archiv מתמשקות למערכת הנהלת החשבונות הקיימת והפועלת אצלכם, להפקת דוחות מיידים נידרשים וסינכרון מלא עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם,

Scan2Archive, הוספת חותמות "מים" על המסמכים המתקבלים,
מערכת Scan2Archive מאפשרת אוטומאטית, על פי דרישה ,הוספת חותמות "מים" (ללא פגיעה בתוכן המסמך המקורי) על כל עמוד ראשון של מסמך הנקלט במערכת, כגון "התקבל", "תאריך", "שייך לפרויקט...", וכדומה (ניתן לתכנן ולהוסיף כל חותמת ע"פ הצורך), על פי דרישת הלקוח,

Scan2Archive, הוספת חותמות דגיטלית מאובטחת מאושרת על המסמכים המתקבלים:
ניתן להוסיף על המסמכים הסרוקים חותמת דגיטלית מאובטחת ומאושרת על פי החוק, תהליך המייתר את הצורך בגניזת המסמך ושמירתו 7 שנים. מערכת Scan2Archive  תוסיף, על פי דרישת הלקוח, על כל מסמך את החותמת הדגיטלית, ותאחסן את כל המסמכים החתומים בארכיונים ממוחשבים בענן עם מספר גיבויים מאובטחים ובלתי מחיקים, בצורה מוצפנת ומאובטחת כשרק ללקוח "המפתח" לגישה ולפיענח המסמכים המוצפנים,

Scan2Archive, ארכיון ממוחשב למשרדים, לחברות וארגונים:
נמאס לכם ואו קשה לכם לטפל ידנית בקליטה וטיפול בכל הניירת והמסמכים המגיעים למשרדכם, Scan2Archive מציעה לכם מערכת ממוחשבת שתקלוט את כל המסמכים הנכסים אליכם, תהפוך את המסמכים הסרוקים למסמכים ברי חיפוש ועריכה, ותתייק אוטומאטית את כל המסמכים בארכיון שיבנה על בסיס ההגדרות ואו הצרכים שלכם, ומארכיון זה ניתן לאתר ולשלוף "בקליק" כל מסמך המאוחסן בו בכל עת ומכל מקום,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   קרא עוד....


Scan2Archive בנייה אוטמאית של ארכיון דגיטלי ושליפת מסמכים ע"פ הצורך:-
בכל מוצרי Scan2Archive ניתן לתכנן "עץ" ארכיון דגיטלי ממוחשב הנשמר מקומית אצלכם במחשב ואו בענן כולל גיבויו. אל ארכיון זה ניתן להעביר את כל סוגי המסמכים הנכנסים והנקלטים, כאשר המסמכים מופנים, ע"פ זיהוי אוטומאטי למדור המתאים, נשמרים בהם כמסמכי ברי חיפוש. מארכיון זה ניתן לשלוף בכל עת ומכל מקום כל מסמך נדרש וזאת ע"פ מילות מפתח עיקריות (חיפוש מהיר), או מילות מפתח כלליות (מחרוזות) בחיפוש יסודי ויותר מעמיק (לוקח יותר זמן).

Scan2Archive, מערכות הגנה, אבטחה מיידע ומניעת חדירה אסורה:
הארכיון הנוצר ע"י מוצרי Scan2Archive מאוחסן ונשמר בענן באיזורי שמירה קפדנית ומאחורי חומת אש מחמירות מאוד, כניסת הלקוח אל האיזור הפרטי שלו מתבצע אך ורק על ידי שם משתמש וסיסמה סודיים והידועים רק לו, יתרה מזאת במהלך כניסת משתמש מערכת Scan2Archive בודקת מאיזה מחשב מתבצע ניסיון הכניסה לאיזור המיוחד ללקוח, גם אם ידוע למנסה להיכנס שם וסיסמת הלקוח, אבל ניסיון הכניסה לא מתבצע ממחשב שממנו התבצעה ההרשמה ואו כזה שהלקוח לא יידע את המערכת כמחשב מורשה, ניסיון הכניסה יחסם ולא תתאפשר.

משקיע למערכת Scan2Archive, לטיפול בהנהלת חשבונות ניכנסת לחברות וארגונים:
אנחנו ב-Scan2Archive מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה איתכם אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל: barkan@visionary.co.il

" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"