EasySwim מערכת עזר לשחיינים מוגבלי ראייה
לעיוורים מספר דרכים להתמצא בתנועתם על פני הקרקע, כלב הנחיה, עזרת אנשים אחרים, לומדים את סביבתם וכדומה.
עיוור הנכנס לבריכת שחיה מאבד אורינטציה לחלוטין ולא רק שלא יכול לדעת את מיקומו בבריכה אלא עלול לצלול בעודו חושב שהוא בתנועה כלפי מעלה, ללא מכשיר עזר מתאים להתמצאות של מוגבל הראייה במים יכולה להיווצר אצלו תחושה מוטעית של סחרחורת סיבובית (ורטיגו), שבה האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נמצאים בתנועה מתמדת.
מאחר ומערכת שיווי המשקל של הגוף מושפעת לא רק מאיבר שיווי המשקל באוזן הפנימית, אלא גם מחוש הראייה ומתחושה שהגוף חש באמצעות הגפיים והשפעת כוח המשיכה, הרי שכל פגיעה באיברים אלה תשפיע על שיווי המשקל, גם ובעיקר בשחייה במים.
לאחר זמן שחייה מסוים בבריכת שחייה, יגיע מוגבל הראייה והשמיעה לאי התאמה בין התחושה המרחבית לבין תחושת שיווי המשקל. יכול להיווצר מצב פרדוקסלי שבו צלילה מטה למעשה בפועל מתפרשת כתנועה כלפי מעלה מצד השחיין מוגבל הראייה, פנייה לימין יכולה להתפרש במציאות כנטייה לשמאל ולהפך.
הבעיה עוד יותר קשה כשמספר שחיינים עיוורים נמצאים בבריכה וצרכים לנוע במסלולים המסומנים לאורכה תוך שמירה שלא לצאת מהמסלולים כדי למנוע הפרעות והתנגשויות בשחינים העיוורים האחרים הנמצאים באותה העת בבריכה, ובעיה נוספת של השחינים העיוורים, עליהם לדעת שהגיעו לסוף הבריכה כדי שלא להיתקע בה, ולאפשר להם לבצע היפוך כיון שחיתם במשחה רב בריכות.

EasySwim, עזר לשחיין העיוור,
מחזירה את השחיין העיוור, מוגבל הראייה, או מוגבל השמיעה לסיטואציה מרחבית מוכרת וידועה ומאפשרת לשוחה להתמצא במרחב ללא עזרה חיצונית ובכך מאפשרת לעיוורים, מוגבלי ראיה, ומוגבלי שמיעה – עצמאות מוחלטת כשחיינים.

EasySwim, להתמצאות העיוור בבריכות שחייה,
מאפשרת למוגבלי הראייה, לשמור על התמצאות במרחב בבריכה וכל זאת ללא כל עזרה חיצונית והעיוור יכול להתנהל בבריכה כאילו והוא רואה.

EasySwim, לניווט עיוור בבריכות שחייה,
מאפשרת לשחיינים עיוורים להתמצא באופן עצמאי לחלוטין בבריכות שחייה, לנווט את שחייתם במים במסלול ישר, ללא היתקלויות בקירות, בגבולות הנתיב או בשחיינים אחרים.

EasySwim, כמערכת עזר לשיפור ביצועי שחיין,
מתאימה לכל אדם הסובל מעיוורון מלא או מוגבל ראייה חלקי, לאדם חירש או הסובל מחירשות חלקית, אדם הסובל מהפרעות קשב וריכוז או אדם הסובל מחוסר אוריינטציה מרחבית.
גם לשחיינים רגילים, לא עיוורים, מערכת EasySwim יכולה להביא תועלת, במדידת ביצועים, שיפורים והתקדמות יכולות השחייה שלהם, מעקב ודיווח על שינויי כושר, הרגלי שחייה וכדומה.                             
" EasySwim מערכת הנחיית עיוורים בבריכות שחייה"