הוספת חותמות "מים" על המסמכים המתקבלים,

מערכת Scan2Archive מאפשרת אוטומאטית, על פי דרישה ,הוספת חותמות "מים" (ללא פגיעה בתוכן המסמך המקורי) על כל עמוד ראשון של מסמך הנקלט במערכת, כגון "התקבל", "תאריך", "שייך לפרויקט...", וכדומה (ניתן לתכנן ולהוסיף כל חותמת ע"פ הצורך), על פי דרישת הלקוח,

מערכת זו בשלבי פיתוח, אנא חזר בהמשך, הפרטים יושלמו לכשייסתימו תהליכי הפיתוח,

הוספת חותמות דגיטלית מאובטחת מאושרת על המסמכים המתקבלים,
ניתן להוסיף על המסמכים הסרוקים חותמת דגיטלית מאובטחת ומאושרת על פי החוק, תהליך המייתר את הצורך בגניזת המסמך ושמירתו 7 שנים. מערכת Scan2Archive  תוסיף, על פי דרישת הלקוח, על כל מסמך את החותמת הדגיטלית, ותאחסן את כל המסמכים החתומים בארכיונים ממוחשבים בענן עם מספר גיבויים מאובטחים ובלתי מחיקים, בצורה מוצפנת ומאובטחת כשרק ללקוח "המפתח" לגישה ולפיענח המסמכים המוצפנים,

מערכת זו בשלבי פיתוח, אנא חזר בהמשך, הפרטים יושלמו לכשייסתימו תהליכי הפיתוח,


משקיע למערכת Scan2Archive, לטיפול בהנהלת חשבונות מיכגנסת לחברות וארגונים,
אנחנו במיזם Scan2Archive מחפשים משקיעים ושותפים עסקיים ואסטרטגיים, אם יש לכם עניין להצטרף להצלחה שלנו, אנא הואילו לפנות ונשמח לבדוק אפשרות לשיתוף פעולה.
אנא פנו לדויד ברקן, טלפון: 052-4390888, מייל:
barkan@visionary.co.il
 
" Scan2Archive המערכת שתטפל עבורך בכל המסמכים הנכנסים לחברה"